Δευτέρα 12 Αυγούστου 2019

Αηδόνι ήρεμο κελαϊδάει στο κλουβί (Nightingale Singing)

Κάντε και κανένα LIKE..Τσάμπα είναι..!!


Κυριακή 4 Αυγούστου 2019

Τσιχλαηδόνι κελαηδάει στο κλουβί!!! (Luscinia Luscinia Singing)

Κάντε και κανένα LIKE..Τσάμπα είναι..!!


Πυρωμένη καρδερίνα θα σπάσει τα σίδερα!!! (Carduelis Carduelis)

Κάντε και κανένα LIKE..Τσάμπα είναι..!!


Καρδερίνα λέει ασταμάτητα!!! (Carduelis Carduelis)

Κάντε και κανένα LIKE..Τσάμπα είναι..!!


Καρδερίνα γαζώνει!!! (Carduelis Carduelis)

Κάντε και κανένα LIKE..Τσάμπα είναι..!!


Πέμπτη 18 Ιουλίου 2019

Καρδερίνα δίνει πόνο!!! (Carduelis Carduelis)

Κάντε και κανένα LIKE..Τσάμπα είναι..!!


Σάββατο 13 Ιουλίου 2019

Καρδερίνα δασκαλεμένη (Carduelis Carduelis Singing)

Κάντε και κανένα LIKE..Τσάμπα είναι..!!


Παρασκευή 12 Ιουλίου 2019

Καρδερίνα (Carduelis Carduelis Singing)

Κάντε και κανένα LIKE..Τσάμπα είναι..!!


Πυρωμένη καρδερίνα θα σπάσει τα σίδερα!!! (Carduelis Carduelis)

Κάντε και κανένα LIKE..Τσάμπα είναι..!!


Αηδόνι κελαϊδάει στο κλουβί (Nightingale Singing)

Κάντε και κανένα LIKE..Τσάμπα είναι..!!


Καρδερίνα ήρεμη κελαϊδάει έξω απο το κλουβί!! (Carduelis song)

Κάντε και κανένα LIKE..Τσάμπα είναι..!!


Τετάρτη 10 Ιουλίου 2019

Αηδονάκια μωρά μεγαλωμένα στο χέρι (Nightingales)

Κάντε και κανένα LIKE..Τσάμπα είναι..!!


Αηδόνι ήρεμο στο κλουβί κελαϊδάει (Nightingale Singing)

Κάντε και κανένα LIKE..Τσάμπα είναι..!!


Σάββατο 12 Νοεμβρίου 2016

Volkswagen Cddy 1980 by Marselo HDΚάντε και κανένα LIKE..Τσάμπα είναι..!!

Τετάρτη 2 Νοεμβρίου 2016

1992 Honda Crx / Blackmagic HD

Κάντε και κανένα LIKE..Τσάμπα είναι..!!