Σάββατο 13 Ιουλίου 2019

Καρδερίνα δασκαλεμένη (Carduelis Carduelis Singing)

Κάντε και κανένα LIKE..Τσάμπα είναι..!!